Enviament de resums

El període d’enviament de resums per a comunicació oral (20 min) o pòster estarà obert del 3 de abril del 2024 fins al 15 de juny del 2024. Ampliació del termini d’enviament de resums fins el 12 de juliol de 2024. La notificació d’acceptació s’enviarà abans del 31 de juliol del 2024.

Cada participant pot presentar un màxim de dues propostes (ja sigui sol o amb coautors). Totes les persones que signen una comunicació hauran d’inscriure’s i realitzar el corresponents pagament d’inscripció. Només s’afegiran al programa els resums dels participants registrats. Està prevista la publicació d’un llibre digital dels resums una vegada finalitzi el termini de presentació d’aquests.

Llengües:

S’admetran propostes en qualsevol llengua peninsular, en francès i en anglès. Per utilitzar altres llengües cal consultar-ho amb l’organització.

Línies temàtiques:

La proposta haurà d’estar relacionada amb una de les línies temàtiques que s’esmenten tot seguit:

  1. Bilingüisme, plurilingüisme i llengües en contacte en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la literatura.
  2. Les TIC com a mitjà d’aprenentatge plurilingüe en contextos d’educació diversos.
  3. La cultura oral i escrita: noves aportacions i paradigmes.
  4. Gamificació i enfocaments lúdics a la DLL.
  5. Experiències innovadores en l’ensenyament de les llengües i de la literatura.
  6. La competència plurilingüe i intercultural a l’aula i en la formació docent.
  7. L’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres al segle XXI.
  8. Formats i gèneres emergents del llibre infantil i juvenil.
  9. Les biblioteques escolars i el foment de la lectura al nou marc legal.
 

Extensió màxima del resum: 500 paraules

Instruccions per al pòster:

Tots els pòsters s’han d’imprimir en format A0 (84 cm x 119 cm) o A1 (59 cm x 84 cm) en format vertical. Les instruccions per penjar els pòsters es donaran al taulell de registre. Els pòsters es poden instal·lar al començament del congrés i recomanem la seva exhibició fins al final del congrés.

Comunicació oral:

Les comunicacions orals tindran una durada de 15 minuts. En acabar les sessions de comunicacions es disposarà de 15 minuts destinats a preguntes i reflexions. Es convida tots els participants a consultar l’hora, el dia i la sala de la presentació.